GOST 9.308-85

Jednolity system ochrony przed korozją i starzeniem się.
Powłoki metaliczne oraz niemetaliczne nieorganiczne.
Metody przyśpieszonych prób korozyjnych.