GOST 9.306-85

Jednolity system ochrony przed korozją i starzeniem się.
Powłoki metaliczne oraz niemetaliczne nieorganiczne.
Znakowanie (sygnatury).