GOST 9.303-84

Jednolity system ochrony przed korozją i starzeniem się.
Powłoki metaliczne oraz niemetaliczne nieorganiczne.
Ogólne wymagania wobec wyboru