GOST 9.301-86

Jednolity system ochrony przed korozją i starzeniem się.
Powłoki metaliczne oraz niemetaliczne nieorganiczne.
Ogólne wymagania