GOST 9.005-72

Jednolity system ochrony przed korozją i starzeniem się.
Maszyny, urządzenia oraz inne wyroby techniczne
DOPUSZCZALNE I NIEDOPUSZCZALNE KONTAKTY METALI