GOST 15150-69

MIĘDZYPAŃSTWOWY STANDARD MASZYNY, URZĄDZENIA I INNE WYROBY TECHNICZNE
Wykończenia dla różnych rejonów klimatycznych.
Kategorie, warunki eksploatacji, przechowywania i transportowania w dziedzinie wpływu klimatycznych czynników środowiskowych.