do nanoszenia powłok

W celu zapewnienia wysokiej jakości powłok, jakość powierzchni wyrobów powinna być zgodna z przedstawionymi niżej wymaganiami. Niedotrzymanie odpowiednich zaleceń może spowodować niejakościowe naniesienie powłok bądź zwiększenie wartości usług.

Wymagania wobec materiali oraz powierzchni metalu podstawowego (zgodnie z GOST 9.301-86):

 • powłoki są nanoszone na wyroby ze stali węglowej, konstrukcyjnej stali węglowej oraz stali niskostopowej, z żeliwa, miedzi i jej stopów;

 • na powierzchni części nie powinno być: zawalcowanej zgorzeliny, zadrapań, rozwarstwień і pęknięć, w tym też takich, co powstały po trawieniu, polerowaniu i innej obróbce; uszkodzeń korozyjnych, por i pęcherzy;

 • powierzchnia odlewanych i kutych części powinna być wolna od gazowych oraz skurcznych pęcherzy, żużlowych i flusowych wrostków;

 • powierzchnia części wyprodukowanych z metali walcowanych na gorąco musi być oczyszczona ze zgorzeliny, szlamów powstałych w wyniku trawienia, produktów korozji metalu podstawowego oraz innych zanieczyszczeń;

 • powierzchnia części po obróbce mechanicznej powinna być wolna od widocznej warstwy oleju, emulsji, wiórów metalowych, zadziorów, kurzu i produktów korozji, bez wtrąceń cząstek obcego materiału;

 • na powierzchni części po obróbce termicznej nie powinno być zatłuczeń, pęcherzy, ognisk korozyjnych, rozwarstwień, rynien;

 • szwy lutowania i spawania na częściach winny być zaczyszczone i ciągłe po całym obwodzie. Niedopuszczalna jest obecność w szwach spawania porów, przetok, pęknięć i wtrąceń żużlowych.

Zalecenia odnośnie konstrukcji wyrobów:

 • na wyrobach nie powinno być kieszeń, zamkniętych przestrzeni uniemożliwiających swobodne ściekanie roztworów. Wszystkie zagłębiny na wyrobach muszą być dostępne do nanoszenia powłoki. W razie braku możliwości naniesienia powłoki na poszczególnych częściach powierzchni wyrobu w dokumentacji powinna być omówiona możliwość braku powłoki w tych miejscach;

 • puste wyroby albo wyroby o skomplikowanym kształcie z wąskimi bądź głuchymi otworami oraz szczelinami poddawane są próbnemu cynkowaniu;

 • ostre kąty oraz brzegi wyrobów, poza technologicznie uzasadnionymi wypadkami, powinny być zaokrąglone promieniem nie mniej niż 0,3 mm;

 • niedopuszczalne są do pokrycia wyroby (części), mające w swoim składzie miękką przylutowaną część, aluminium, klej albo smołę;

 • wszystkie składane konstrukcje powinne być w stanie rozłożonym.

W celu uzyskania lustrzanej powłoki powierzchnia wyrobu powinna być szlifowana (polerowana) do Rz= 2,5.

Uwaga!Galwaniczne pokrycie na wieszkach ma niektóre osobliwości technologiczne. Wszystkie części pokrywane na wieszkach są mocowane na hakach albo za pomocą drutu w celu zapewnienia niezawodnego doprowadzenia prądu elektrycznego. W efekcie w miejscu styku części z wieszakiem powłoka będzie miała minimalną grubość. Prosimy wstępnie uzgadniać technologiczne miejsca do podwieszania, gdzie grubość powłoki może być minimalna.